personen

Adriaen Hartman

geboren: 1604
overleden: 1681

lid Vroedschap van Rotterdam (1641 - 1679).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag in 1679 wegens vertrek uit de stad.

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 178.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-10-1659 - 30-04-1663
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-03-1666 - 22-02-1669
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...