personen

dr. Gerrit Buyskes

geboren: 1705
overleden: 05-10-1780

lid Vroedschap van Enkhuizen (1749 - 1772).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1772.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 23 (1969) 322.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-01-1763 - 29-12-1763
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...