personen

Cornelis Hendriksz. van der Does

geboren: 1691
overleden: 06-06-1777

lid Vroedschap van Gorinchem (1723 - 1777).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887 geeft afwijkend geboortejaar 1690.
Vroedschap: Van Zomeren geeft afwijkend aanvangsjaar 1724.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 4 (1887) 70 en 15 (1902) 267.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 123v.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 94.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-07-1726 - 13-09-1731
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-11-1733 - 18-09-1737
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-09-1758 - 10-09-1761
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...