personen

Adriaen Willemsz. Maan

geboren: -
overleden: 05-1706

lid Vroedschap van Schiedam (1667 - 1706).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 100.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-02-1672 - 03-04-1675
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...