personen

Jacob Unico Willem graaf van Wassenaer-Obdam

heer van Wassenaar en Lage, Twickel, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Hensbroek, Zuidwijk, Kernhem, Weldam, Olidam.

geboren: 1769
overleden: 31-08-1812

lid Ridderschap van Holland (1794 - ). lid Ridderschap van Holland (1794 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft ten onrechte jaar van overlijden 1794.
Overig: was grietman van Franekeradeel 1793-1794.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 200.

Obreen, H.G.A., Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer (Leiden 1903) 149.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 191.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-02-1790 - 30-04-1794
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-02-1794 - 1795
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...