personen

Roeloff van Steenbergen

geboren: 1619
overleden: 24-10-1680

lid Raad van Deventer (1661 - 1671). lid Raad van Deventer (1673 - 1680).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 518.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-105.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-10-1663 - 19-11-1666
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-07-1671 - 03-04-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk wegens ontslag uit de raad van Deventer.