personen

Jelle van Andringa

geboren: -
overleden: 30-09-1612

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1601-1612.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242 en II, 163.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-03-1601 -
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 26-05-1609 - 1610
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Eindjaar gebaseerd op de aanvangsdatum in Gedeputeerde Staten; een directe opvolger voor Zevenwolden is niet aangetroffen.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-04-1610 - 1612
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...