personen

Bruno Arentsz. van der Dussen

Ook bekend als Bruine Arendsz. van der Dussen.

geboren: 1588
overleden: 27-04-1655

lid Vroedschap van Schiedam (1631 - 1655).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 272.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 39 (1941) 275.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1642 - 30-04-1644
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...