personen

dr. Pieter Everhard Sabé

geboren: 1710
overleden: 03-08-1785

lid Raad van Kampen (1746 - 1785).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 660.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1750 - 30-04-1752
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1753 - 30-04-1755
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-11-1760 - 29-10-1761
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1765
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1771
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-05-1772 - 16-05-1773
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1779 - 30-04-1780
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1782 - 30-04-1783
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...