personen

Johan Fransz. Meerman

geboren: 1643
overleden: 28-03-1724

lid Veertigraad van Delft (1678 - 1724).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 189.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915), 58 en 78 (verbeteringen).

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1696 - 30-04-1699
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-12-1714 - 24-06-1716
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...