personen

dr. IJsbrand Olycan

geboren: 1604
overleden: 09-03-1660

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen en De Riemer geven afwijkende overlijdensdatum 8 in plaats van 9 maart.

bronnen voor de persoonsgegevens

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 6 (1879) 377.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 471.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 19-11-1658 - 09-03-1660
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 29 november. Beƫindigd door overlijden.