personen

dr. Gerhard Anton Menninck

geboren: 1712
overleden: 08-08-1796

lid Raad van Deventer ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 747.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 4 (1900) 154.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-04-1789 - 27-04-1790
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-07-1793 - 12-07-1796
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...