personen

H. Meijnsma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: is blijkens de ondertekeningen in het eedboek van Gedeputeerde Staten van Friesland (Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2610 en 2611) niet identiek aan Hoite (van) Meinsma, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland 1636-1637 en 1652-1655, elders in deze database.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1647 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1647 en 1659, maar dichter bij 1647.