personen

Johan van Heerma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-05-1627 - 27-06-1628
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Leeuwarderadeel onzeker. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.