personen

Johan Witte

geboren: 1558
overleden: 23-11-1615

lid Raad van Kampen (1585 - 1599).

opmerkingen

Overig: volgens Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 121, ook gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer, maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 367.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 365.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-04-1588 - 01-09-1588
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. Einddatum: het uiteengaan van de vergadering.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-01-1590 - 12-1592
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 31 december 1589 Oude Stijl). Nieuwe commissie Staten van Overijssel 29 januari 1591 en 12 december 1591 (instructie), beide Oude Stijl. Einddatum: het uiteengaan van de vergadering.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 26-08-1593 - 08-05-1596
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft, blijkens de resoluties van de Raad van State, onjuist eindjaar 1595.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 14-05-1596 - 05-12-1598
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 14 februari vermoedelijk Oude Stijl). Nieuwe commissie 3 juni (vermoedelijk Oude Stijl). De einddatum volgt uit een brief van de Staten van Overijssel waarbij de gedeputeerden worden teruggeroepen. De Resolutiën der Staten-Generaal 1598-1599, 379 (zie institutionele toelichting) vermeldt Witte ook bij de gedeputeerden van dat jaar, maar dat is blijkens blz. 831 onjuist.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1603 - 31-03-1611
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...