personen

Joris Maartensz. Coij

geboren: -
overleden: 13-03

lid Vroedschap van Schiedam (1574 - 1606).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 268.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1 en 4 (1900) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-06-1588 - 20-04-1589
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in het college van superintendenten, volgens een resolutie van de Staten-Generaal van deze datum.

functie: gecommitteerde
instelling: College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)
van: 27-04-1589 - 30-12-1593
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beƫindiging wegens opheffing van het college, volgens resolutie van de Staten-Generaal van 30 december 1593.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-12-1594 - 10-09-1597
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Hoewel Coij in deze functie voor het laatst op 26 oktober 1596 in de resoluties van de Staten-Generaal wordt genoemd, is de einddatum gebaseerd op de benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.