personen

mr. Jacob van den Houte

geboren: 1760
overleden: 1812

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 856.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 116.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 18-01-1788 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 24-05-1804 - 01-05-1805
anderen met deze aanstelling...

Namens Zeeland

functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Zeeland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 14-02-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid van de raad van administratie over de Waterstaat
instelling: Algemene Administratie van de Waterstaat
van: 20-01-1807 - 16-06-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd. Herbenoemd voor 1808 op 29 oktober en 14 december 1807.

functie: administrateur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist
van: 16-04-1807 - 28-06-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-01-1809 - 28-06-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist
van: 28-06-1809 - 01-10-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: administrateur-generaal
instelling: Ministerie van de Waterstaat
van: 01-10-1809 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 04-11-1809 -
anderen met deze aanstelling...
functie: maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées en Hollande
instelling: Maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées dans les Départements de la Hollande
van: 22-11-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

Functie aanvaard 1 januari 1811.