personen

Jan Bourgonjen

geboren: 1698
overleden: -

lid Vroedschap van Medemblik (1740 - 1749). lid Vroedschap van Medemblik (1756 - 1779).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1749. Op eigen verzoek ontslagen 1779.

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 17-04-1745 - 17-03-1747
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-04-1760 - 22-04-1762
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-04-1764 - 03-03-1766
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...