personen

Herman van der Beecke

Ook bekend als Herman ter Beecke.

geboren: 1579
overleden: 23-07-1631

lid Raad van Deventer (1617 - 1623). lid Raad van Deventer (1625 - 1631).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 447.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-99.

Heel, Caspar van, 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel (Zwolle 1993) 48.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 313.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1627 - 31-03-1630
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 18 april. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1628.