personen

dr. Roelof Danielsz. Eelbo

geboren: 1645
overleden: 06-02-1705

lid Oudraad van Dordrecht (1687 - 1705).

bron voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 14-12-1694 - 30-04-1695
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.