personen

Bincke Binckes

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-10-1698 - 29-04-1700
namens: Steden, Stavoren
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1708 - 24-04-1709
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...