personen

Wolter Herman Gansneb genaamd Tengnagel

geboren: 1676
overleden: 09-1715

lid Raad van Kampen (1706 - 1715).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 588.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 85.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 07-02-1707 - 30-04-1708
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1712 - 30-04-1714
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...