personen

dr. Henricus Wolfsen

geboren: 1616
overleden: 09-09-1684

lid Raad van Zwolle (1649 - 1656).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 497.

Nationaal Archief archief Generaliteits-Rekenkamer, inv. nr. 15, f. 108v.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 554-555.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 27-07-1651 - 22-11-1656
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1650. De einddatum is afgeleid van zijn benoeming tot extraordinaris raadsheer in de Raad van Brabant; zijn opvolger pas op 21 september 1657 benoemd.

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 23-11-1656 - 27-01-1658
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 28-01-1658 - 11-12-1666
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer. Einddatum: het afscheid van het college.

functie: secretaris
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-12-1666 - 09-11-1684
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beëindigd door overlijden.