personen

Willem van Goeree

Ook bekend als Willem van Goedereede.

geboren: 1620
overleden: 03-05-1672

lid Vroedschap van Rotterdam (1650 - 1672).

opmerkingen

Persoonsgegevens: voorzaten stonden bekend als 'Goedereede' (zo ook vermeld in Engelbrecht).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1655 - 30-04-1658
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1658 - 30-04-1661
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1661 - 30-04-1664
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1670 - 03-05-1672
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.