personen

Gerard Meier

geboren: -
overleden: 10-1772

lid Raad van Kampen (1731 - 1747).

bron voor de persoonsgegevens

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 217.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1738 - 31-10-1739
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1742 - 30-04-1744
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft blijkens de resoluties van de Raad van State onjuist eindjaar 1745 (opvolger Sabé komt al in mei 1744 in het college).

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1747 - 12-05-1748
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...