personen

Adriaan van Borssele van der Hooghe

heer van Geldermalsen.

geboren: 1658
overleden: 30-04-1728

lid Vroedschap van Vlissingen (1686 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft onjuist voornaam 'Johan'. Nagtglas geeft afwijkende overlijdensdatum 29 in plaats van 30 april.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 37.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 62.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 152.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 20-02-1686 - 03-10-1687
namens: Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Generaliteits-Rekenkamer.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-11-1689 - 03-05-1693
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

De benoeming door de Staten van Zeeland had al op 27 september 1687 plaatsgevonden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-03-1692 - 30-04-1728
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.