personen

dr. Joan Teding van Berkhout

heer van Sliedrecht.

geboren: 1648
overleden: 1720

lid Vroedschap van Monnickendam (1673 - 1720).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 242.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 25-05-1691 - 30-08-1691
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-08-1695 - 09-09-1700
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1700 - 30-04-1703
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-08-1709 - 13-08-1711
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-08-1713 - 22-08-1715
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-08-1719 - 1720
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging hoogstwaarschijnlijk door overlijden.