personen

mr. Dancker de Kempenaer

geboren: 1668
overleden: 25-07-1746

lid Vroedschap van Harlingen (1711 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar geeft afwijkende overlijdensdatum 25 juni in plaats van 25 juli.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 239-240.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 161.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 16.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 335.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-03-1688 - 11-11-1705
anderen met deze aanstelling...

Haagsma (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1699. Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-12-1699 - 30-10-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 05-12-1705 - 25-02-1711
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1711 - 30-04-1712
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 335 geeft onjuist aanvangsjaar 1712.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1715 - 01-05-1718
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1718 - 30-04-1721
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1721 - 18-04-1724
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 17-05-1724 - 02-05-1725
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1725 - 30-04-1727
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1727 - 03-05-1730
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1730 - 31-10-1731
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-11-1731 - 24-11-1739
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1740 - 01-05-1741
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-05-1741 - 25-07-1746
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 25 juni (zie 'opmerkingen').