personen

Nehemia van Vegelin van Claerbergen

geboren: 1691
overleden: 1739

opmerkingen

Persoonsgegevens: Heraldieke Bibliotheek geeft onjuiste overlijdensdatum 9 december 1737 in plaats van eind november/begin december 1739.

bronnen voor de persoonsgegevens

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 8 (1881) 188.

Lindeman, R., Y. Scherf en R.M. Dekker, Reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst (Rotterdam 1994) 64.

Rijks Archief in Noord-Brabant archief Raad van Brabant, inv. nr. 7, f. 398.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 25-10-1719 - 1739
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden kort vóór 3 december.