personen

mr. Witte Wittensz.

geboren: -
overleden: -

bronnen voor de persoonsgegevens

Bl├ęcourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLVIII.

Nationaal Archief Grafelijkheidsrekenkamer Registers, inv.nr. 625.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 1561 - 1572
anderen met deze aanstelling...

Onbezoldigd. Witte Wittensz. week in juli 1572 met het Hof uit naar Utrecht.