personen

dr. Pieter van Blankenoort

Ook bekend als Pieter van Blankenbort.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Haarlem ( - 1610).

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk identiek met de in Algemeen Nederlandsch Familieblad (1884) nr. 95 blz. 1 genoemde Peter van Blanckeroort, geboren 1539.
Vroedschap: al aanwezig 1583.

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1590 - 1592
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1608 - 30-04-1610
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...