personen

dr. Jacob Baert

heer van Cranenbrouck.

geboren: 1744
overleden: 13-01-1796

lid Vroedschap van Alkmaar (1772 - 1788).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 43 (1957) 17.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 186.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1775 - 30-04-1778
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1778 - 30-04-1781
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1781 - 15-01-1782
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-01-1787 - 25-06-1788
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.