personen

Willem Frederik graaf van Reede

geboren: 19-01-1770 te 's-Gravenhage
overleden: 14-08-1838 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 188.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1004.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 1820 - 12-05-1824
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Lid geworden als plaatsvervanger van G.F.A.H.C. van Hugenpoth tot Aerdt, maar nooit zitting genomen.

functie: minister
instelling: Departement van Buitenlandse Zaken (1813-1861)
van: 12-05-1824 - 30-06-1825
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1825 - 14-08-1838
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1832-1833 en 1834-1838.