personen

Johan Gerritsz. van Egmond van de Nijenburg

Ook bekend als Johan Gerritsz. van de Nijenburgh.

geboren: 1618
overleden: 1712

lid Vroedschap van Alkmaar (1650 - 1687).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1687.
Buitenlandse adelstitel: door keizer Joseph I verheven tot baron H.R.R. in 1705.
Overig: bekleedde mogelijk ook nog de functie van gecommitteerde in de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier 1678-1680, in deze database bij naamgenoot Johan Johansz. (1646-1690) ondergebracht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 15.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 144.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-02-1655 - 05-02-1657
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-02-1659 - 04-02-1661
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-12-1661 - 15-02-1664
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 22-02-1666 - 20-03-1667
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1667 - 30-04-1670
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-04-1670 - 28-05-1673
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1673 - 30-04-1676
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1676 - 30-04-1679
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door naamgenoot Johan Johansz. (1646-1690), elders in deze database.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1679 - 11-05-1682
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door naamgenoot Johan Johansz. van Egmond van de Nijenburg (1646-1690, elders in deze database), eveneens lid van de vroedschap van Alkmaar (1672-1690).