personen

Dirk Cornelisz. Deyman

geboren: -
overleden: 05-10-1678

lid Vroedschap van Haarlem (1656 - 1678).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 112.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1668 - 19-12-1669
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1677 - 30-04-1678
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is wellicht een slechte gezondheid, want hij overleed 5 oktober van hetzelfde jaar.