personen

Pieter Albertsz. Rodinck

Ook bekend als Pieter Rodincx.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)
van: 21-03-1592 - 30-12-1593
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Opvolger van Cornelis de Vlaming, die al op 1 november 1590 op eigen verzoek ontslagen was. Beƫindiging wegens opheffing van het college, volgens een resolutie van de Staten-Generaal van 30 december 1593.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-12-1593 - 10-09-1597
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Bij resolutie van de Staten-Generaal van 30 december 1593 in te gaan op 1 januari 1594. Hoewel Rodinck in deze functie voor het laatst op 28 april 1595 in de resoluties van de Staten-Generaal wordt genoemd, is de einddatum gebaseerd op de benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.