personen

Jacob Jacobsz. de Vrije

geboren: -
overleden: 1630

lid Vroedschap van Gouda (1618 - 1630).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-05-1621 - 22-05-1624
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1624 - 11-05-1627
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...