personen

Wibrandus van Boelens

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: het is niet zeker dat de griffier van het Hof van Friesland identiek is aan de gecommitteerde in de provinciale rekenkamer van Friesland; van de gecommitteerde in de rekenkamer is alleen de initiaal van de voornaam bekend (wel zeker is dat de twee termijnen in dat college bij dezelfde persoon horen).

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 03-04-1687 - 22-02-1709
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1723 - 1724
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk 1725.