personen

Jeremias de Bont

geboren: -
overleden: 30-01-1687

lid Vroedschap van Gorinchem (1673 - ).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft aanvangsjaar 1674, Van der Lely 1673.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 100v.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 150.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1686 - 30-01-1687
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.