personen

Rienk van Cammingha

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 75 geeft twee personen met deze naam, waarbij onduidelijk is welke van hen de hier genoemde is.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-08-1579 - 14-02-1581
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...