personen

Jan (III) ridder van Lannoy

heer van Lannoy en Lys, Watignies, Bersées, Neufville, Sebourg, Rumes, Willems, Bossuyt.

geboren: 1410
overleden: 1493

opmerkingen

Adelstitel: ridder 1430.
Overig: ridder in de Orde van het Gulden Vlies 1451. Stadhouder Waals-Vlaanderen 1459-1462.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII.

Cools, H., Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475-1530) (Zutphen 2001) 250.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 471.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 272.

Smedt, R. de ed., Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques (2e dr., Frankfurt am Main 2000) 115.

functies in bovenlokale instellingen

functie: stadhouder
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 17-06-1448 - 23-11-1462
anderen met deze aanstelling...

Vaak aangeduid als stadhouder-generaal.