personen

mr. Arjen Bergsma

Ook bekend als Adrianus Bergsma.

geboren: 1702
overleden: 25-07-1780

lid Vroedschap van Sneek (1742 - 1780).

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar vermeldt nog zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland, maar daarvoor is elders geen bewijs gevonden. Volgens het commissieboek van de Friese Stadhouder (Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361) zou Bergsma van 1 mei 1748 tot 31 oktober 1749 zitting hebben gehad in de Generaliteits-Rekenkamer, maar ook daarvoor is elders geen bewijs gevonden.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 75.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 172.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 31-03-1741 - 30-04-1743
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1743 - 30-04-1745
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1745 - 1746
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 09-05-1746 - 30-04-1749
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1749 - 1749
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 21-05-1751 - 01-11-1752
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1753 - 1753
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1754 - 31-10-1755
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1756 - 01-05-1757
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1757 - 30-04-1758
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1758 - 30-04-1760
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1760 - 30-04-1761
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1761 - 30-04-1764
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 30-04-1764
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1764 - 30-04-1768
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1768 - 30-04-1770
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-1771 - 30-04-1771
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1771 - 30-04-1773
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1773 - 30-04-1774
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk later.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1776 - 30-04-1778
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1778 - 25-07-1780
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.