personen

Derk Christoffel van Voorst tot Hagenvoorde

geboren: 1718
overleden: 12-08-1782

lid Ridderschap van Overijssel (1752 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 724.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-05-1765 - 27-04-1766
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-05-1770 - 30-04-1771
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...