personen

Willem Bartel van der Kooi

geboren: 1768
overleden: 1836

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 101.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 203.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 713.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...