personen

mr. Henricus van der Haer

geboren: 1751
overleden: 29-07-1811

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 139.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 49 (1995) 193.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 7 (1916) 189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-04-1773 - 20-10-1774
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot griffier van het Hof van Friesland.

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 05-08-1774 - 20-09-1796
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.