personen

Berend Hendrik Bentinck tot Schoonheten

geboren: 1703
overleden: 19-02-1773

lid Ridderschap van Overijssel (1728 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 675.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1729 - 01-05-1732
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1734 - 30-04-1737
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1738 - 30-04-1740
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1741 - 30-04-1743
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Deze termijn niet in A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 675 en Schilder (zie institutionele toelichting); alleen in Van Heel (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1744 - 31-10-1745
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1746 - 30-04-1749
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...