personen

dr. Nicolaes sr. van Boeckholt

geboren: 1588
overleden: 05-10-1624

lid Raad van Deventer (1617 - 1622). lid Raad van Deventer (1624 - 1624).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 435.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 07-08-1621 - 30-04-1623
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 15 juli, waarschijnlijk Oude Stijl).