personen

Jan Jansz. van der Drept

geboren: -
overleden: 165?

lid Vroedschap van Gorinchem (1618 - 165?).

bron voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 62.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 1636 - 30-04-1639
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Geen commissie van de Staten-Generaal aangetroffen. Uit de resoluties van de Admiraliteit op de Maze (Nationaal Archief, admiraliteitscolleges 1.01.46, inv. nr. 130 en 131) blijkt dat Van den Drept tussen 1 januari en 15 sept. 1636 zitting moet hebben genomen.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1644 - 30-04-1647
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...