personen

Jan Jellissen

geboren: -
overleden: 1617

lid Raad van Zwolle (1592 - 1617).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 421.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 552-553.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1605 - 31-03-1606
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Deze functie komt niet voor in Schilder en Van Heel (zie institutionele toelichting).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 13-06-1606 - 18-09-1610
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (credentiebrief Staten van Overijssel 30 mei Oude Stijl). Nieuwe commissie 20 maart 1607 Oude Stijl. Einddatum: laatste aanwezigheid.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1611 - 31-03-1615
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 31 mei. Zowel in Schilder als Van Heel (zie institutionele toelichting) 'Jan Sellis' genoemd. Blijkens de resoluties van de Staten van Overijssel betreft het hier Jan Jellissen.