personen

dr. Pieter van der Meer

geboren: 1534
overleden: 04-05-1616

opmerkingen

Persoonsgegevens: zoon van Willem van der Meer.
Overig: was pensionaris van Delft 1578-1616.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLVIII.

Correspondentie van Willem van Oranje (1533-1584), De (database met gedigitaliseerd beeldmateriaal, www.inghist.nl) briefnr. 11477.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 27 (1973) 321.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 273.

Koopmans, J.W., De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 ('s-Gravenhage 1990) 324.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 42 (1949) 75.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-11-1572 - 03-08-1573
anderen met deze aanstelling...

Aangesteld door Willem van Oranje in plaats van voortvluchtige raadsheren.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-07-1590 - 01-1593
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1595 - 30-04-1596
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Omdat de benoeming door de Staten van Holland tussen 27 februari en 10 maart 1595 lag, is aangenomen dat de termijn inging op 1 mei, hoewel deze ingangsdatum pas bij de benoemingen in 1596 expliciet in de genoemde resoluties vermeld wordt.